Till VD, lönsamhetsansvariga,

innovatörer och uppfinnare.

 

 

 

 

Antag att det finns en internationell efterfrågan för Ditt företags produkt, för Din innovation, Din uppfinning. Men Du saknar resurser täcka alla marknader under produktens eller innovationens kommersiella livslängd. Kan kanske licensiering, franchising och/eller samriskbolag, joint ventures vara en lösning på Ditt problem?

På det området kan jag vara till hjälp.

 

Jag är sedan 1960-talet verksam inom området internationell marknadsföring med specialinriktning på kommersialisering av patent, varumärken och  know-how bl.a. genom licensiering, franchising och bildande av samriskbolag, joint-ventures. Nämnda verksamhet har sedan 1968 skett inom  ramen för min tidigare anställning vid Sveriges Exportråd, och sedan 1997 i egen firma enligt brevhuvud. Som framgår av en trycksak under fliken EXPORTRÅDSTIDEN brukar ett uppdrag normalt innehålla ett eller flera av följande element:

 

--- genomgång av förutsättningar - rätta mun efter matsäcken gäller ofta - och alter- 

     nativa exploateringsstrategier -Varumärke? TM eller ®? Vilken strategi?;

--- genomgång av taktik och prissättning;

--- utarbetande av avtal vilket för att säkerställa ett bra slutresultat sker i en dialog 

     med kunden, i fas 1 av typen "Letter of Intent" eller "Framework to 

     Agreement", i fas 2 t.ex. kompletta agent-,  återförsäljare- eller licensavtal

     -Risk för kopiering/counterfeiting? ©-symbol på ritningar? Sekretessavtal?;

--- deltagande i förhandlingar vilket kan ske dels genom personlig medverkan på

     platsen eller genom "bakjour" per telefon t.ex. under inledande kontakter;

--- justering och omarbetning av egna avtalsförslag alternativt granskning och

     omarbetning av motförslag från motparten, uppföljning, samarbete med motparten.

 

Ytterligare data om min bakgrund framgår av fliken C-V vilket papper är framtaget för "Chairman" då det enligt anglosaxisk kutym är aktuellt "påannonsera" en föredragshållare. Inte bara i Japan utan i hela ASIA PACIFIC brukar man vilja lära känna sin förhandlingspartner som människa och person. Är Du kanske likadan? Om ja hittar Du lite personliga uppgifter under fliken PERSONDATA.

 

Kan jag vara till hjälp för att lösa Dina problem?  Ring mig då på 08-717 36 55.

 

 

Med vänlig hälsning

Lars G:son Åkerman