Joint venture.

 

I de flesta joint venture-bildningar

kommer licensiering upp som en naturlig

del i förhandlingarna eftersom ett joint

venture ofta handlar om att överföra kun-

nande från ett företag till ett annat.

 

Vad kan Licenschef-att-hyra göra

för ditt företag?

Licenschef-att-hyra kan gå in i olika sta-

dier i en licensaffär.

 

Förutsättningar och strategier. Innan ni

Bestämmer er för att satsa på licensförsälj-

ning kan licenschefen gå igenom strategin

och undersöka förutsättningarna för en

framgångsrik affär. Kan marknaden seg-

menteras efter tekniska applikations-

områden eller efter geografisk indelning?

Ska rättigheterna överlåtas eller upplåtas?

Ska man upplåta en exlusiv, en ensam

eller en enkel licens? Vilket alternativ och

kombination ger bäst lönsamhet?

 

 

 

Exportrådet har hjälpt Munters med licens-

och återförsäljaravtal på ett flertal marknader.

Bl a när det gäller system för att förhindra

uttorkning av odlade ytor i varma klimat.